agronomieÎntr-o companie agricolă trebuie să găseşti tot timpul soluţii.  Departamentul Producţie din cadrul Agrinatura este responsabil  nu doar de cultivarea culturilor, ci şi de  previzionarea riscului şi soluţionarea problemelor complexe cu care aceasta se confruntă, de la semănat şi până la recoltat.

Ne place să ne impunem obiective pe termen scurt, mediu şi lung, obiective care ne ajuta să ne maximizăm recoltele; ştim că nu contează doar cantitatea la hectar, de aceea suntem preocupaţi să aducem şi să menţinem calitatea în culturile noastre, intensificându-ne astfel profitul.

 

Ce facem în acest sens?  Suntem prietenoşi cu mediul .

1.Rotaţia culturilor

 • pentru că prin diferite scheme de rotaţie a culturilor se rup ciclurile de viaţă ale diverşilor dăunători, boli şi buruieni, educând astfel impactul acestora, asigurând menţinerea şi sporirea fertilităţii naturale a solurilor (condiţie esenţială pentru folosirea în agricultură sau pentru fundamentalul rol al terenurilor într-un ecosistem).
 • are şi o importantă componenta economică pentru că favorizează planificarea anticipată a celor mai bune practici agricole
 • ajuta sistemul de lucrare a solului, aplicarea îngrăşămintelor/amelioratorilor de sol, protecţia plantelor împotriva agenţilor de dăunare (inclusiv a buruienilor), recoltarea şi depozitarea producţiei (inclusiv protecţia culturii depozitate).
 • contribuie substanţial la rezolvarea atât a problemelor agrotehnice, cât şi a celor economice şi organizatorice, rezultând în final mărirea producţiei şi a productivităţii muncii la toate plantele cultivate.

Rotaţia culturilor rămâne măsura agrotehnica de cea mai mare importanţă în raţionalizarea consumului de combustibili, îngrăşăminte, produse de protecţia plantelor (pesticide şi biopreparate), apa de irigat şi alte mijloace / inputuri necesare procesului de producţie.

Alegem să cultivăm soiuri cu mare rezistenţă la boli şi dăunători în baza evaluării riscurilor infestărilor şi a istoricului culturilor din fermă.

2.Fertilizarea solului cu îngrăşăminte oferă plantelor de cultură o dezvoltare viguroasă şi măreşte rezistenta acestora la boli şi dăunători; nu fertilizam excesiv pentru că ştim că dăunează solului şi ne place să aplicăm pe baza cartării, legea echilibrului nutritiv care reda o valorificare eficientă a îngrăşământului în funcţie necesităţile solului şi ale plantei .

3.Combaterea dăunătorilor culturilor agricole o realizăm prin metode chimice (cu utilizarea de pesticide) şi agrotehnice (prin lucrări ale solului, inclusiv prăsitul buruienilor)

 • folosim pesticide omologate care nu depăşesc dozele autorizate sau care trebuie să fie aplicate în aşa fel încât să lase un reziduu cât mai mic cu putinţă.
 • personalul care se ocupa cu aplicarea pesticidelor este instruit corespunzător.
 • tratamentele cu pesticide sunt anunţate în prealabil (în scris) autorităţilor locale, cu precizarea: felului tratamentului, cultura, parcela pe care se vor aplica tratamentele şi perioada de aplicare
 • aplicarea tratamentelor cu pesticide se face cu respectarea regulilor specifice de protecţia mediului şi de securitatea muncii

 

Cum se stabileşte calitatea producţiei?

Calitatea optimă a produsului presupune o utilizare eficientă a muncii, atât în procesul creării, cât şi în cel al folosirii lui, de aceea, noi obţinem calitatea prin:

 • folosirea hibrizilor şi soiurilor de seminţe de ultima generaţie
 • aplicarea microelementelor şi tratamentelor cu insecticide şi fungicide omologate şi corespunzătoare nevoilor plantei
 • folosirea corectă a raportului de îngrăşăminte NPK (azot, fosfor, potasiu) conform cartării solului
 • departamentul SSM şi fitosanitar ne vine în ajutor cu actualizarea şi implementarea în teren a ultimelor cerinţe sau restricţii în domeniu

Global GAP este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru producţia agricolă, fiind rezultatul mai multor ani de cercetare intensivă şi de colaborare cu experţi din industrie, producători şi comercianţi din întreaga lume. Scopul urmărit este acela că producţia agricolă sigură şi durabilă să fie în avantajul fermierilor, comercianţilor şi consumatorilor din întreaga lume.