În Agrinatura suntem concentrați pe generarea de valori sustenabile în același timp cu menținerea standardelor de etică și comportament social în toate activităţile pe care le întreprindem.

Valorile de etică, integritate, echitate, corectitudine, respect, securitatea muncii și respectul pentru mediul înconjurător sunt concentrate în Politicile noastre de Mediu, Sănătatea și Securitatea Muncii, sunt standardizate și certificate.


ETICĂ

  Suntem oneşti şi nu ne compromitem niciodată valorile fundamentale. Clienţii, colegii noştri şi alţi parteneri de afaceri se pot baza pe faptul că vom face ceea ce spunem şi ne vom respecta promisiunile.  Demonstrăm Integritate prin:

  1. A face lucrurile corect, chiar şi atunci când opţiunile sunt neclare;
  2. Onestitatea faţă de clienţii şi colegii noştri;
  3. Competiţie a onestă pe piaţă;
  4. Evitarea creării de conflicte de interese între Agrinatura şi relaţiile personale sau activităţile exterioare;
  5. Menţinerea de informaţii şi documente financiare corecte;
  6.   Raportarea oricărei situaţii despre care noi credem că încalcă Codul nostru de etică şi conduită profesională;

MEDIU

  În calitate de producător agricol şi arendator al terenurilor cultivate, Agrinatura conştientizează şi îşi asuma responsabilitățile pe care le are faţă de mediu, având ca scop menținerea și îmbunătățirea calității terenurilor productive, precum și protejarea biodiversității.

Utilizarea resurselor – combustibil, îngrășăminte și apă – are un anumit impact asupra mediului iar Agrinatura se angajează să îmbunătățească eficiența utilizării acestor resurse, precum și reducerea la minimum a deșeurilor, reducând astfel  la minimum impactul asupra mediului local.


SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Certificări

– Certificat ISSO 14001:2005 pentru Managementul de Mediu;

– Certificat ISSO 9001:2008 pentru Managementul Calităţii;

– Certificat  SR OHSAS 18001:2008 pentru Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale;

– Certificat  ISSO 22000:2005 pentru Management al Siguranţei Alimentului;

–  Agrinatura este prima companie din România care a obţinut certificarea GAP, o dovadă clară a preocupării noastre pentru o producţie agricolă sigură şi durabilă, o garanţie a integrităţii şi profesionalismului nostru faţă de clienţi, proprietarii de pământuri şi comunitate.

Global GAP este standardul cel mai des utilizat în sectorul agricol pentru a dovedi respectarea normelor şi utilizarea celor mai bune practici în cadrul activităţii desfăşurate.