In trimestrul I/2017, perioada ianuarie-martie, ca urmare a activitatii desfasurate de SC AGRINATURA SRL la punctele de lucru Nanov si Piatra, activitati de depozitare, manipulare, pregatire teren, semanat, fertilizat, erbicidat nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile specifice, stabilite in Autorizatia de mediu nr. 20/31.07.2012, revizuita la 21.12.2016 cu privire la gestionarea deseurilor produse si la monitorizarea factorilor de mediu sunt respectate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Responsabilul cu protectia mediului, prin activitatea sa va informa si instrui personalul societatii sa respecte legislatia privind protectia mediului in vigoare si sa acorde atentie aspectelor de mediu pentru a evita poluarea acestuia.