AGRINATURA GROUP

LOCALITATEA NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN

STRADA UMBROASĂ, NUMĂRUL 1

office@agrinaturagroup.comINFORMARE

Baza legala: HG 878/2005 – privind accesul publicului la informatia de mediu: SC AGRINATURA SRL cu sediul social in Alexandria, strada Viilor, nr. 2 si punct de lucru Nanov, jud. Teleorman, avand ca obiect de activitate:

  • 0164 – pregatirea semintelor; 
  • 4675 – comert cu ridicata al produselor chimice
  • 5210 – Depozitari; 

In trimestrul II/2023perioada aprilie-iunie, ca urmare a activitatii desfasurate de SC SILOSUD SA la punctul de lucru din Alexandria, strada Viilor, nr. 2, activitati de depozitare, manipulare cereale, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile specifice, stabilite in Autorizatia de mediu nr. 1/06.01.2020,  cu privire la gestionarea deseurilor produse si la monitorizarea factorilor de mediu sunt respectate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Responsabilul cu protectia mediului, prin activitatea sa va informa si instrui personalul societatii sa respecte legislatia privind protectia mediului in vigoare si sa acorde atentie aspectelor de mediu pentru a evita poluarea acestuia.