În trimestrul IV/2016, perioada Octombrie-Decembrie, ca urmare a activității desfășurate de SC AGRINATURA SRL, activități de pregătire teren, semănat, erbicidat, nu s-au produs fenomene de poluare accidental sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

Cerințele și condițiile specifice, stabilite in Autorizatia de mediu nr. 20/31.07.2012 cu privire la gestionarea deseurilor produse și la monitorizarea factorilor de mediu sunt respectate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Responsabilul cu protecția mediului, prin activitatea sa, va informa și instrui personalul societății să respecte legislația privind protecția mediului în vigoare și să acorde atenție aspectelor de mediu pentru a evita poluarea acestuia.