AGRINATURA GROUP

LOCALITATEA NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN

STRADA UMBROASĂ, NUMĂRUL 1

office@agrinaturagroup.comIn trimestrul IV/2021, perioada octombrie-decembrie, ca urmare a activitatii desfasurate de SC SILOSUD SA, Alexandria, activitati de depozitare, manipulare cereale nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile specifice, stabilite in Autorizatia de mediu nr. 1/06.01.2020, cu privire la gestionarea deseurilor produse si la monitorizarea factorilor de mediu sunt respectate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Responsabilul cu protectia mediului, prin activitatea sa va informa si instrui personalul societatii sa respecte legislatia privind protectia mediului in vigoare si sa acorde atentie aspectelor de mediu pentru a evita poluarea acestuia