AGRINATURA GROUP

LOCALITATEA NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN

STRADA UMBROASĂ, NUMĂRUL 1

office@agrinaturagroup.comINFORMARE

Baza legala: HG 878/2005 – privind accesul publicului la informatia de mediu: SC AGRINATURA SRL cu sediul social in Alexandria, strada Viilor, nr. 2 si punct de lucru Nanov, jud. Teleorman, avand ca obiect de activitate:

  • 0161 – activitati auxiliare pentru productia vegetala;
  • 0163 – activitati dupa recoltare;
  • 0164 – pregatirea semintelor;
  • 4621 – comert cu ridicata al cerealelor semintelor furajelor si tutunului neprelucrat;
  • 4671 – comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
  • 4675 – comert cu ridicata al produselor chimice
  • 4941 – transporturi rutiere de marfuri;
  • 5210 – Depozitari;
  • 5224 – Manipulari;
  • 5229 – alte activitati anexe transporturilor

In trimestrul III/2022, perioada iulie-septembrie, ca urmare a activitatii desfasurate de SC AGRINATURA SRL la punctele de lucru Nanov si Piatra, activitati de depozitare, manipulare, pregatire teren, semanat, fertilizat, erbicidat,  nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile specifice, stabilite in Autorizatia de mediu nr. 20/31.07.2012, revizuita la 28.07.2021 cu privire la gestionarea deseurilor produse si la monitorizarea factorilor de mediu sunt respectate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Responsabilul cu protectia mediului, prin activitatea sa va informa si instrui personalul societatii sa respecte legislatia privind protectia mediului in vigoare si sa acorde atentie aspectelor de mediu pentru a evita poluarea acestuia.