14680606_320180648339284_3844181815390779310_n

LOCALITATEA NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN

STRADA UMBROASĂ, NUMĂRUL 1

office@agrinaturagroup.comANUNȚ

 În trimestrul II/2017, perioara aprilie-iunie, ca urmare a activității desfășurate de SC AGRINATURA SRL la punctele de lucru Nanov și Piatra, activități de depozitare, manipulare, pregătire teren, semănat,

fertilizat, erbicidat, recoltat nu s-au produs fenomene de poluare accidentală sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

      Cerințele și condițiile specifice, stabilite în Autorizația de mediu nr. 20/31.07.2012, revizuită la 21.12.2016 cu privire la gestionarea deșeurilor produse și la monitorizarea factorilor de mediu sunt respectate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

    Responsabilul cu protecția mediului, prin activitatea sa va informa și instrui personalul societății să respecte legislația privind protectia mediului în vigoare și să acorde atenție aspectelor de mediu pentru a evita poluarea acestuia.